slideup

V WYSTAWA PSÓW RASOWYCH RYBNIK Z dnia 07 października 2017

 V WYSTAWA PSÓW RAS MYŚLIWSKICH
Cola Nova Espera - lok 1/2, ocena dosk. klasa młodzieży, Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca Rasy, BOB

 

 

Powrót

„Pies jest jedyną istotą na świecie,
która bardziej kocha Ciebie niż siebie samego.” - J. Billangs