slideup

KIRKE ROBOROVSKI - CHAMPION POLSKI Z dnia 04 listopada 2015

Powrót

„Pies jest jedyną istotą na świecie,
która bardziej kocha Ciebie niż siebie samego.” - J. Billangs