slideup

DUNA NOVA ESPERA - NAUKA POSŁUSZEŃSTWA Z dnia 18 lipca 2017

Powrót

„Pies jest jedyną istotą na świecie,
która bardziej kocha Ciebie niż siebie samego.” - J. Billangs