slideup

BONO NOVA ESPERA - MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI Z dnia 20 grudnia 2016

Powrót

„Pies jest jedyną istotą na świecie,
która bardziej kocha Ciebie niż siebie samego.” - J. Billangs