slideup

BALDONI NENE MŁODZIEŻOWY CHAMPION CZECH Z dnia 03 lutego 2018

Powrót

„Pies jest jedyną istotą na świecie,
która bardziej kocha Ciebie niż siebie samego.” - J. Billangs