slideup

CARMEN NOVA ESPERA Z dnia 21 września 2017

Powrót

„Pies jest jedyną istotą na świecie,
która bardziej kocha Ciebie niż siebie samego.” - J. Billangs